Thầy Thomas O’ Farrel - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

Giáo viên ICS Viet Nam

Thomas O’ Farrel

THÔNG TIN

Họ và tên

Thomas O’ Farrel

Vị trí công tác

Giáo viên tại ICS Viet Nam

Học vị

Cử nhân

Bằng cấp

  • Cử nhân Đại học Swansea, Anh

Kinh nghiệm
Giáo viên ESL tại Binh Minh Education, giáo viên Tiếng Anh (Science) tại một số trường học ở Việt Nam như Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc, trường Tiểu học Đjnh Công, trường Tiểu học Hạ Đình, trường Tiểu học Khương Đình, trường Tiểu học Lê Trọng Tấn
Giáo viên tại ICS
Thầy Thomas O’ Farrel là 1 trong những giáo viên của ICS Viet Nam
Previous
Next