Cô Thái Việt Anh - CEO ICS Viet Nam - ICS Vietnam

Hotline: 0961242622 | Email: icsinfo.vn@gmail.com

International Charter School of Viet Nam
Hành Trang Hội Nhập Giáo Dục Quốc Tế

CEO ICS Viet Nam

Thái Việt Anh

THÔNG TIN

Họ và tên

Thái Việt Anh

Vị trí công tác

CEO ICS Viet Nam

Học vị

Thạc sĩ

Bằng cấp

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh MBA tại Đại học Akron - Hoa Kỳ và chương trình Tiến sĩ Luật Juris Doctor tại Đại học California Western School of Law

Kinh nghiệm
  • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục, tài chính.
  • Gần 20 năm kinh nghiệm giáo dục và là Chuyên gia, đại diện các chương trình Phổ thông Quốc tế Mỹ tại Việt Nam.
Cố vấn khoa học xã hội
Cô Thái Việt Anh đang là 1 trong những cố vấn nhóm môn khoa học xã hội của ICS Viet Nam
Previous
Next